Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 ապրիլի 2015, 23:00
1037

Исследование: Вакцина с вирусным белком способна помочь в терапии ВИЧ

Исследование: Вакцина с вирусным белком способна помочь в терапии ВИЧ - նկարը 1

Вакцина, содержащая внутренний регуляторный белок ВИЧ, способна усилить действие АРВ-терапии и обладает высоким потенциалом в борьбе с вирусом. К такому выводу пришли итальянские ученые после анализа результатов клинических исследований II фазы. Как сообщает издание "Retrovirology", в рамках испытаний участникам вводилась вакцина с Tat-белком - внутренним белком ВИЧ, в присутствии которого происходит репликация вируса. По словам ученых, ранние исследования показали, что отсутствие Tat-белка способно останавливать репликацию, то есть антитела к этому белку теоретически могут иметь профилактический и терапевтический эффекты. Для активации иммунной реакции, специфичной к Tat-белку, ВИЧ-инфицированным волонтерам вводились различные дозы экспериментальной вакцины (7,5 или 30 мкг Tat-белка) один раз в месяц на протяжении 3 или 5 месяцев. Наблюдения за участниками КИ продолжались 144 недели. По итогам работы ученые констатировали, что вакцина действительно способствовала образованию антител к вирусному белку. Также отмечалось повышение уровня CD4+ лимфоцитов и других иммунных клеток. По словам исследователей, полученные ими результаты свидетельствуют о перспективности данного метода лечения ВИЧ. Однако, подчеркивают ученые, необходимо провести более масштабные испытания безопасности и эффективности вакцины

Հեղինակ: Лилия Тен

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով