Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 փետրվարի 2018, 15:26
1246

Инъекция клонированного антитела значительно сократила вирусную нагрузку

Инъекция клонированного антитела значительно сократила вирусную нагрузку - նկարը 1

Еженедельные инъекции клонированного антитела производства компании CytoDyn стали залогом успеха недавнего расширенного исследования терапии. Биотехнологическая компания выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что всего одна инъекция наполовину уменьшила вирусную нагрузку у 10 участников исследования (68%), сообщает POZ.

В многоцентровом клиническом исследовании фазы IIb/III участвовали 52 ВИЧ-положительных пациента с показателями вирусной нагрузки не менее 400 и резистентностью к антиретровирусным препаратам. У всех участников также был вирусный тропизм.

Когда ВИЧ прикрепляется к клетке CD4, которую собирается инфицировать, он использует молекулы на поверхности клетки. Их называют рецепторами или хемокинными ко-рецепторами. Первый рецептор, который использует ВИЧ, это молекула CD4. Потом вирус использует ко-рецептор. Это может быть как молекула CCR5 так и CXCR4. Вирус обычно использует один ко-рецептор или другой. ВИЧ, который использует CCR5, называют «CCR5-тропичным» или «R5-тропичным». Однако вирусный тропизм также может быть двойным (смешанным), если какой-то из штамов вируса использует оба ко-рецептора.

У участников исследования ВИЧ был CCR5-тропичным. Суть действия PRO 140 заключается в предотвращении присоединения ВИЧ к ко-рецептору CCR5.

В ходе первой недели контролируемого плацебо, рандомизованного клинического исследования двойного слепого метода все участники принимали свою обычную антиретровирусную терапию. При этом половина участников исследования была рандомизирована для получения инъекции PRO 140, а другая половина получала инъекции плацебо.

Через неделю у 10 пациентов из тех, кто получал PRO 140, более чем наполовину сократилась вирусная нагрузка по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Все пациенты продолжат участвовать в исследовании и будут получать еженедельные инъекции PRO 140 в будущем.

Հեղինակ: Алекс Шнайдер

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով