Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 փետրվարի 2018, 07:09
937

ФСИН сообщила о снижении смертности от туберкулеза на 36,9%

ФСИН сообщила о снижении смертности от туберкулеза на 36,9% - նկարը 1

В 2017 году заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-положительных заключенных в колониях снизилась на 17,6%, а смертность от туберкулеза сократилась по сравнению с 2016 годом на 36,9%, такие данные были озвучены в ходе итогового заседания коллегии российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает РАПСИ. Общий показатель смертности от заболеваний в расчете на 100 тысяч человек снизился на 6,1%. Количество суицидов с 2016 года сократилось на 10%, а за последние 5 лет — на 32%.

В пресс-службе ФСИН подчеркнули, что в последнее время уделяется большое внимание диагностике и лечению заключенных. Так, с 2017 года в колониях приступили к осуществлению мероприятий, направленных на совершенствование организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Содержащиеся в СИЗО-1 (Матросская тишина) приняли участие в пилотном проекте «Телемедицина», в ходе которого гражданские врачи за полтора месяца дистанционно дали рекомендации по лечению 24 подследственных, рассказали в пресс-службе. «В настоящее время консультации проводятся в режиме "врач-врач", однако в дальнейшем предусмотрена возможность для личного общения врачей с заключенными», — пояснили в ведомстве.

Между тем накануне сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал нарушение права на медпомощь по делу двух российских заключенных. Власти не оказывали необходимого лечения, а также не предоставляли обезболивающие.

Замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина рассказала, что в 2015 году в учреждениях ФСИН России была проведена крупная проверка: «Результаты были нерадужные. Нормативный документ, который регулирует проведение ведомственного контроля, на момент проверки не существовал». Была выявлена масса нарушений. В 2016 году ФСИН пришлось выполнять предписания от Росздравнадзора. «Нарушения в большей массе были ликвидированы», — отметила Серегина.

Ранее сообщалось, что число заключенных с ВИЧ и гепатитом удвоилось за 10 лет. По данным Счетной палаты, с 2007 по 2016 год число ВИЧ-положительных заключенных выросло до 64,5 тысяч, их доля составляет 10,2% от общего числа осужденных и находящихся под следствием. Аналогичная ситуация с гепатитами В и С.

Распространенность ВИЧ в тюрьмах в 28 раз выше среднероссийского показателя, сообщил эксперт ВОЗ, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич.

Հեղինակ: Иван Шаньгин

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով