Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 հունվարի 2015, 00:00
1167

FDA одобрены инновационные АРВ-препараты компаний BMS и Johnson & Johnson

FDA одобрены инновационные АРВ-препараты компаний BMS и Johnson & Johnson - նկարը 1

The U.S. Food and Drug Administration on Thursday approved two fixed-dose HIV pills that combine protease inhibitors - one made by Bristol-Myers Squibb Co and the other by Johnson & Johnson - both with a boosting agent produced by Gilead Sciences Inc.

Bristol-Myers said its drug, Evotaz, is a once-daily pill containing Reyataz, also known as atazanavir, a protease inhibitor, with the booster cobicistat.

J&J's once-daily Prezcobix, combines protease inhibitor darunavir, or Prezista, with cobicistat.

The FDA approved both drugs for use in combination with other antiretroviral agents for the treatment of HIV-1 infection in adults.

Because patients infected with human immunodeficiency virus, which can cause AIDS, may over time become resistant to treatments, there is a need for a broad range of antiretroviral therapies.

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով