Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
31 մայիսի 2016, 23:00
855

CDC обновило руководство по постконтакной профилактике ВИЧ

CDC обновило руководство по постконтакной профилактике ВИЧ - նկարը 1

В апреле этого года CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний, США) и Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) обновили руководство по постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции после половых контактов, использования общих игл и шприцев при употреблении инъекционных наркотиков и других случаев, не связанных с профессиональным контактом с ВИЧ. Обновленное руководство учитывает ряд изменений в перечнях, одобренных для применения антиретровирусных агентов. Более того, в очередном пересмотре руководства изменился препоручительный режим для профилактики.

Профилактика должна назначаться медицинскими работниками в случаях, "представляющих значительный риск для инфицирования вирусом иммунодефицита человека", сроки назначения профилактики не были изменены — 72 часа от ситуации, оцениваемой специалистом как значительный риск. Профилактика рекомендуется только в случаях, когда ВИЧ-статус потенциального источника известен, но при этом не известна концентрация ВИЧ в жидкостях организма, с которыми произошел опасный контакт.

Профилактический курс терапии предполагает 28-дневную терапию. Новая версия руководства в качестве предпочтительного режима для постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции предусматривает тройной режим терапии на базе ингибиторов интегразы ралтегравира (Иссентрес) или долутегравира (Тивикай) в комбинации с тенофовиром и эмтрицитабином (Трувада). Альтернативным режимом для терапии рекомендована комбинация дарунавира (Презиста) и тенофовира и эмтрицитабина. В руководстве предложены режимы терапии для детей, людей со снижением почечной функции, а также для беременных женщин.

Руководство предполагает для людей, которые регулярно подвергаются риску передачи ВИЧ-инфекции, переход от постконтактной терапии к постоянной доконтактной терапии на базе двойного режима тенофовир плюс эмтрицитабин (Трувада).

Руководство предусматривает план обследования на ВИЧ и ЗППП для людей, получивших курс постконтактной АРВ-профилактики. Рекомендован ИФА тест на ВИЧ 4 поколения (АТ+АГ), который проводится при назначении терапии, через 4-6 недель после риска и через 12 недель после риска. В случаях, когда выявлен гепатит С, предположительно полученный во время рискованного контакта, по поводу которого назначена профилактика ВИЧ-инфекции, рекомендован дополнительный тест на ВИЧ через 24 недели от риска.

Предыдущая версия руководства была выпущена в 2005 году.

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով