Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
26 սեպտեմբերի 2018, 15:00
3744

64% пожилых людей с ВИЧ чувствуют себя одинокими

64% пожилых людей с ВИЧ чувствуют себя одинокими - նկարը 1

Согласно данным канадских исследователей, представленным на семинаре по проблемам старения и ВИЧ в Нью-Йорке, одиночество у пожилых ВИЧ-положительных взрослых связано со снижением когнитивных функций, а также ухудшением психического и физического здоровья. Около 2/3 участников исследования сообщили, что испытывают чувство одиночества, что связано как с ВИЧ-статусом, так и с образом жизни в целом, передает Aidsmap.

У всех участников ВИЧ-положительный статус был диагностирован как минимум за год до опроса. Люди с деменцией и расстройством центральной нервной системы были исключены. В общей сложности в исследовании участвовали 836 человек, средний возраст которых составлял 52 года. Большинство (85%) — мужчины.

Среди участников исследования почти 2/3 (64%) сообщили об одиночестве, 18% из них признались, что довольно часто испытывают это чувство, а 46% — лишь иногда.

Всего 25% исследуемых, сообщивших об одиночестве, оценили свое здоровье как очень хорошее или отличное. Среди тех, кто никогда не испытывал одиночество, высоко оценили свое состояние 61,3%. Похожая ситуация наблюдается с высокой оценкой качества жизни: 37,8% против 89,8%.

«Результаты подтверждают, что физические симптомы (например, боль или усталость), апатия, стигма и ограниченные социальные связи способствуют одиночеству. Одиночество приводит к снижению активности, неправильному образу жизни, нарушению когнитивных функций, стрессу и депрессии, что способствует низкому качеству жизни», — заключили Марианна Харрис и ее коллеги.

Одиночество связано с плохим состоянием здоровья у всего населения, особенно у пожилых людей. Однако мало что известно о распространенности одиночества, его факторах риска и влиянии на здоровье и качество жизни людей с ВИЧ. Они могут подвергаться повышенному риску из-за стигмы, депрессии, употребления психоактивных веществ, физических симптомов и отсутствия социальных связей. 

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով