Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

3.2. Стадии и симптомы ВИЧ

Симптомы ВИЧ-инфекции варьируются в зависимости от стадии заболевания. Как правило, внешне ВИЧ-инфекция никак не проявляется, и многие узнают о своем статусе уже на поздних стадиях, сдав анализ крови на ВИЧ. У заболевания различают 5 стадий: инкубационная, когда в крови ...

3.3. Антиретровирусные препараты и схемы лечения ВИЧ

Главные цели лечения ВИЧ-инфекции — максимальное продление жизни человека, повышение ее качества, а так-же снижение риска передачи ВИЧ, что позволяет человеку жить полноценной жизнью. Благодаря современной медицине снизились частота заболеваний, связанных с иммунодефицитом, ...

3.4. Резистентность

ВИЧ может выработать устойчивость к определенному препарату или лекарству, если человек принимает его нерегулярно или в недостаточных дозах - такую устойчивость принято называть резистентностью. Развитие резистентности вируса к лекарствам от ВИЧ означает, что эффективность ...

3.5. Устойчивость к ВИЧ

Науке известна мутация гена CCR5-delta32, которая не позволяет определенному типу ВИЧ-1 присоединяться к клеткам CD4. Существует небольшое количество людей (примерно 1 %), преимущественно среди европейцев, с такой мутацией. Как известно, проникновение вируса в клетку CD4 ...

3.6. Приверженность

Приверженность — это соблюдение режима приема препаратов в соответствии с рекомендациями врача. Сюда входит прием лекарств от ВИЧ в назначенный период времени и в определенной дозировке. Крайне важным фактором является регулярность приёма препарата, тормозящего развитие ...

3.7. Гепатит С и туберкулез

Предлагаем ознакомиться со статьей «Гепатит С и туберкулез». Еще больше полезной информации ищите на сайте.

3.8. ВИЧ-инфекция и беременность

Одним из каналов распространения ВИЧ является передача вируса от матери ребенку. ВИЧ может передаться от матери ребенку как во внутриутробном периоде (через дефекты плацентарного барьера), так и во время родов, при контакте ребенка с кровью матери (вертикальная передача), ...

3.9. Дети и ВИЧ

ВИЧ может передаться от матери ребенку как во внутриутробном периоде через дефекты плацентарного барьера, так и во время родов, при контакте ребенка с кровью матери, или в период грудного вскармливания, через материнское молоко. Такие факторы передачи вируса от матери ребенку ...